T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bitlis Tatvan İlçe Halk Kütüphanesi

{YESIL_MENU_DAL_ISMI}

P N

Tatvan, ilk çağlardan itibaren çeşitli milletlere ev sahipliği yapmıştır. İlçe ve çevresinin ilk sakinleri Subarlar’dır. Tatvan isminin ne zaman ve kimler tarafından verildiği bilinmemektedir. Ancak Evliya Çelebi, Rahova (Rahva) Ovasından doğuya doğru üç saat yürüdükten sonra Taht-ı Van kalesine ulaşıldığını ve buraya yöre halkının Tatvan adını verdiklerini kaydetmektedir.

Bitlis Valiliği Tatvan Kaymakamlığı Tatvan Belediyesi

Belirli gün ve haftalar Çizelgesi