T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bitlis Tatvan İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

 
Misyon:
 
Halk Kütüphaneleri; cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini ücretsiz hizmete sunarak onlara yaşam boyu eğitim ve boş zamanını değerlendirme imkanı verir.Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını destekler.
 
Vizyon:
 
Ulusal ve Uluslararası bilgi üretiminin ve evrensel bilgi akışının vazgeçilmez unsuru olmak,eğitimi destekleyecek şekilde yayın koleksiyonumuzu sürekli yenilemek.Yaşam boyu öğrenebilen bireyler için başlıca başvuru merkezi olmak.Hizmette ve meslek anlayışında en üst standartlara ulaşmak.