T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bitlis Tatvan İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

Erhan MARHAN- Kütüphane Müdür Vekili (Memur)

Abdurrezzak TÜMEN
- İşçi

Ayhan ÖZDOĞAN- İşçi

Asef İLCİ - İşçi

Hidayet ASLAN  - İşçi

Übeydullah DEMİR- İşçi